DOKUMENTY

Ogłaszamy zapisy do szkoły na rok szkolny 2023/2024

Ogłaszamy zapisy do szkoły na rok szkolny 2023/2024

do klasy I -dzieci urodzonych w roku 2016

do oddziału „0” – dzieci urodzonych w roku 2017

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły od 13 lutego do 10 marca 2023 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wnioski można pobrać klikając poniżej w odpowiedni odnośnik lub uzyskać w sekretariacie szkoły.