RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

  6.30 – 8.00 – Dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne/świetlica.

  8.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci do zerówki. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

  8.15 – 8.30 – Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

  8.30 – 9.00 – II śniadanie. Kształtowanie nawyku estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

  9.00 – 9.30 – Zajęcia dydaktyczne,
                        będące realizacją wybranych treści z programu rocznego przygotowania przedszkolnego.

  9.30 – 10.00 – Zabawy integrujące grupę; zabawy przy muzyce.

10.00 – 10.30 – Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
                          z programu rocznego przygotowania przedszkolnego,
                          zabawy plastyczno-konstrukcyjne, zajęcia umuzykalniające,
                          język angielski 2x w tygodniu.

10.30 – 11.40 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu
                          (np. na boisku, placu zabaw) lub w sali: ćwiczenia gimnastyczne.

11.40 – 11.50 – Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.

11.50 – 12.20 – Obiad. Kultura i higiena spożywania posiłków.

12.20 – 13.00 – Zajęcia relaksacyjne.

13.00 – 16.30 – Dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne/świetlica.