RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:00
Dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne/świetlica.


8:00 – 8:15

Schodzenie się dzieci do zerówki. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 
8:15 – 8:30
Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

 
8:30 – 9:00
II śniadanie. Kształtowanie nawyku estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.


9:00 – 9:30
Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
z programu rocznego przygotowania przedszkolnego.


9:30 – 10:00
Zabawy integrujące grupę; zabawy przy muzyce.


10:00 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści
z programu rocznego przygotowania przedszkolnego,
zabawy plastyczno-konstrukcyjne, zajęcia umuzykalniające,
język angielski 2x w tygodniu.


10:30 – 11:40
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu
                          (np. na boisku, placu zabaw) lub w sali: ćwiczenia gimnastyczne.


11:40 – 11:50
Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.


11:50 – 12:20
Obiad. Kultura i higiena spożywania posiłków.


12:20 – 13:00
Zajęcia relaksacyjne.


13:00 – 16:30
Dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne/świetlica.