HISTORIA SZKOŁY

Szkoła w Brennej Bukowej powstała w 1964 roku. Jej pierwszym kierownikiem był pan Franciszek Biłko, który dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, wybrał go na patrona szkoły. Od początku swojej działalności w szkole odbywały się liczne zajęcia dodatkowe, które rozwijały zdolności jej uczniów.

To właśnie w budynku naszej szkoły od 1969 roku zespół muzyczny i regionalny prowadzony wówczas przez Elżbietę Bauer, późniejszą wieloletnią kierowniczkę Zespołu Regionalnego „Brenna” miał swoje pierwsze próby.

Obecnie uczniowie naszej szkoły kultywują dawne tradycje. Wielu z nich należy do zespołów regionalnych na terenie naszej gminy. Jednym z nich jest Zespół Regionalny “Mała Brenna” oraz Dziewczęca Grupa Śpiewacza “Sójki”.

Zdjęcie z archiwum Gminy Brenna

Zdjęcie dzięki uprzejmości archiwum Zespołu “Śląsk”, I. Dorożański