KADRA

Dyrektor – mgr Katarzyna Bobola

język polski


NAUCZYCIELE NAUCZANE PRZEDMIOTY WYCHOWAWSTWO
mgr Bachul Ewelina muzyka
Banot Wioleta matematyka, fizyka V a
mgr Białkowska – Żur Izabela język polski VI
mgr Czakon Aleksandra edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Deda Ewa pedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Frank – Waliczek Justyna wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna III
mgr Frączek Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne II
mgr Gamrot Katarzyna wychowanie przedszkolne 0
ks. mgr Gajzler Michał religia katolicka
mgr Jaworek – Skałka Beata edukacja wczesnoszkolna, informatyka I
mgr Kluz Roman religia ewangelicka
mgr Konieczny Joanna bibliotekarz, zajęcia świetlicowe
mgr Kotrys Anita historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Krzempek Magdalena edukacja wczesnoszkolna, język angielski, plastyka VIII
mgr Krzyżanowska Bogusława język polski
mgr Madzia Marta logopeda, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Myczka Marta edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Niedoba Aneta język polski, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne
mgr Podżorska Bożena wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Siedloczek Barbara religia katolicka
mgr Sojka Aleksandra język angielski, doradztwo zawodowe V b
mgr Stoszek Ewa matematyka, zajęcia rozwijające,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
IV
mgr Strach Dominika chemia
mgr Tesarczyk Magdalena nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Trochim Adriana przyroda, biologia, geografia, technika VII (zastępstwo)
Zielonka Beata język niemiecki
mgr Żur Bogusław wychowanie fizyczne