ZAJĘCIA DODATKOWE

Wiemy, że zainteresowania należy rozwijać i trzeba o nie dbać. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnych formach dodatkowej aktywności, są nimi:

  • Szkolny Zespół Muzyczny
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Szkolny Samorząd Uczniowski
  • Zajęcia Rozwijające Zdolności
  • Zajęcia Logopedyczne
  • Zajęcia Wyrównawcze
  • Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne
  • Zajęcia Rewalidacyjne
  • Zajęcia z Pedagogiem Szkolnym
  • Szkolny Klub Sportowy