GODZINY PRACY

Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym sprawowana
jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.30