SP 2 BRENNA

PEDAGOG

”Za każdym razem kiedy w niego uwierzysz, będzie trochę bardziej istniał. Jeśli się uprzesz, zacznie istnieć na dobre. I wtedy Ci pomoże.” 
Eric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża.

Godziny pracy pedagoga szkolnego/ pedagog specjalny- Ewa Deda
Rok szkolny 2023/2024

Poniedziałek: 7:45-13:30
Wtorek: 7:55-15:00
Środa: 7.55-13:25
Czwartek: 7:45-14:20
Piątek 7:55-11:30

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

·          Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

·          Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

·         Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

·         Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

·         Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

·         Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

·         Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

·         Rodzicami

·         Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 

·         Nauczycielami i pracownikami innych szkół

·         Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  

·         Poradniami Specjalistycznymi

·         Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

·         nie radzą sobie z nauką  

·         ktoś naruszy ich prawa; 

·         ktoś stosuje wobec nich przemoc; 

·         potrzebują pomocy i rady; 

·         chcą po prostu z kimś porozmawiać; 

·         chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;


Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 

·         dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;

·          problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;

·          uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;

·         problemy osobiste ( z doświadczenia wiem, jeśli dziecko nie upora się z prywatnym problemami,

      nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki ) 

INFOLINIE POMOCOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W CIESZYNIE

33 851 29 29 TELEFON ZAUFANIA CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

 https://www.powiat.cieszyn.pl/aktualnosci/co-warto-wiedziec-o-powiatowym-osrodku-wsparci a-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-w-cieszynie

 

33 851 29 29 PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CIESZYNIE- pomoc interwentów

zaraz po tragicznej stracie bliskiej osoby. Interwenci przyjeżdżają do domu i udzielają wsparcia psychologicznego.

 

11611- TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków w trudnych sytuacjach życiowych. Można również skontaktować się przez stronę www.11611.pl/napisz Pomoc dzieciom

 

800 080 222- linia dzieciom- całodobowa bezpłatna linia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Z pomocy psychologów, pedagogów, prawników można również skorzystać z czatu i maila. Więcej informacji :www.liniadzieciom.pl Pomoc dzieciom i dorosłym

 

80012 12 12- TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci i w sprawach dzieci. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00. Po za godzinami pracy konsultantów jest możliwość nagranie wiadomości i pozostaiwnie numeru telefonu, konsultanci oddzwonią na podany numer po rozpoczęciu dyżuru.

Pomoc dzieciom i dorosłym.

INFOLINIA DLA DOROSŁYCH

800 100 100- TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku od godziny 12.00 do 15.00

wiecej informacji: www.800100100.pl

 

800 70 22 22 LINIA WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

całodobowa pomoc psychologiczna przez telefon, email, czat. Dyżurujący konsultanci. udzielają porad oraz kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiednich placówek. Czat i pomoc online dostępne na stronie: www.liniawsparcia.pl

 

22 59 491 00 -ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FORUM PRZECIW DEPRESJI

Telefon skierowany dla osób chorujących na depresję oraz ich bliskich. Linie oraz forum internetowe dostępne na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl obsługuje lekarz psychiatra.

NUMERY POMOCOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

801 199 990- OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA “ NARKOTYKI I NARKOMANIA”

Zadzwoń jeżeli masz problem z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Telefon czynny od godziny 16.00-21.00 codziennie.

            Płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. Pomoc dla dzieci i dorosłych.

NUMERY POMOCOWE DLA OSÓB PO STRACIE

800 108 108 BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH

Telefon działa w dni powszednie od godziny 14.00 do 20.00. jest przeznaczony dla wszystkich osób w żałobie. Dzwoniąc mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji otrzymać wsparcie. Strona: www.naglesami.org.pl. Pomoc dla dzieci i dorosłych.

 

800 111 123- TUMBOLINIA

Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków a także informacje dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.Linia czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00. Pomoc online na stronie: www.tumbopomaga.pl . Pomoc dla dzieci i dorosłych.

NUMERY POMOCOWE W SPRAWIE KORONAWIRUSA

800 190 590 CAŁODOBOWA LINIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w zakresie

informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusem.

                                                                                      

800 100 102 całodobowa infolinia Wojsk Obrony Terytorialnej dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego.

Skip to content