6.30 – 8.00 – Dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne/świetlica.

8.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci do zerówki. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8.15 – 8.30 – Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 – II śniadanie. Kształtowanie nawyku estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

9.00 – 9.30 – Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu rocznego przygotowania przedszkolnego.

9.30 – 10.00 – Zabawy integrujące grupę; zabawy przy muzyce.              

10.00 – 10.30 – Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu rocznego przygotowania przedszkolnego, zabawy plastyczno-konstrukcyjne, zajęcia umuzykalniające, język angielski 2x w tygodniu.

10.30 – 11.40 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. na boisku, placu zabaw) lub w sali: ćwiczenia gimnastyczne.

11.40 – 11.50 – Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.

11.50 – 12.20 — Obiad. Kultura i higiena spożywania posiłków. 

12.20- 13.00 – Zajęcia relaksacyjne.

13.00 – 16.30 – Dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne/świetlica.