ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.
w formie spotkań z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

Oddział przedszkolny jest czynny od godz. 7.00, oficjalne zebranie z rodzicami odbędzie się o godz. 9.00.


Godz. 9.00:
Klasa 1 – sala nr 9
Klasa 2 – sala nr 8
Klasa 3 – sala nr 7

Godz. 10.00:
Klasa 4a – sala nr 20
Klasa 4b – sala nr 18
Klasa 5 – sala nr 23
Klasa 6 – sala nr 24
Klasa 7 – sala nr 22
Klasa 8a – sala nr 25
Klasa 8b – sala nr 21

Świetlica znajduje się w sali nr 2

Ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 prosimy o posiadanie maseczek ochronnych i dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.

30.08. 2021 r.


Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny 2021

23.04. 2021 r.


Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej  ogłasza nabór uzupełniający   na  rok szkolny  2021/2022  do:

klasy  I –  dzieci urodzone w roku 2014

oddziału przedszkolnego   –  dzieci urodzone w roku 2015 i 2016

 Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły od  3 – 28 maja 2021 r.

 w godzinach od  8:00  do  15:00

 Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie www.sp2brenna.pl

23.04. 2021 r.


  Listy przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

  wywieszone są na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej.

31.03. 2021 r.


Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

wywieszone są na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej.

22.03. 2021 r.


Zapraszamy Państwa do włączenia się w ogólnopolską akcję promującą aplikację STOP COVID ProteGO Safe. Aplikacja, to obok noszenia maseczek, zachowania dystansu i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe
lub na stronie https://www.gov.pl/stopvovid

03.03. 2021 r.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ

05. 02. 2021 r.


Załączniki:
Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja pdf
Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja word

20. 11. 2020 r.


ZMIANY TRYBU NAUCZANIA
NA TRYB ZDALNY

26. 10. 2020 r.


Obiady w miesiącu październiku:

klasy 0 – 4: 66 zł

klasy 5 – 8: 77 zł

W październiku br. intendent będzie dostępna przed wejściem głównym do szkoły w godz. 7:30 – 8:30 i 12:30 – 13:00. Ponadto intendent dostępny jest codziennie w godz. 6:00 – 14:00. Kontakt pod numerem telefonu: 338536260 wew. 15

Opłaty należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


Drodzy Ósmoklasiści!

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły 31 lipca od godz. 10.00 do 15.00.

24. 07. 2020 r.


26.06.2020 r.


Drodzy uczniowie!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 26 czerwca przypada zakończenie zajęć.

Zapraszam po odbiór świadectw do klas, gdzie będą czekali na Was wychowawcy.
Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego – zachowanie odstępów, założenie maseczki i dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.

Po odebraniu świadectwa proszę opuścić teren szkoły, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się.
Jeżeli ktoś nie będzie mógł odebrać świadectwa 26 czerwca, można to będzie zrobić również w czasie wakacji po telefonicznym umówieniu się z sekretariatem szkoły (tel. 33 8536260 wew. 11).

23.06.2020 r.


03.06.2020 r.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie porady_i_konsultacje.png

Niezbędne informacje dla ósmoklasistów

Wielkimi krokami zbliżają się egzaminy i zakończenie roku szkolnego. Stajecie przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej znajdziecie linki do przydatnych stron. Dzięki nim dowiecie się jak przebiegać będą egzaminy ósmoklasisty, jakie obostrzenia sanitarne w ich czasie obowiązują, poznacie niedawno ogłoszone terminy rekrutacji. Mam nadzieję, że pomożemy Wam także w podjęciu decyzji – jaką szkołę średnią wybrać.

Egzamin ósmoklasisty 16 – 18 czerwca

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

Rekrutacja do szkół średnich

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Szkoły średnie w naszym regionie (powiat cieszyński)


ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE

Szanowni Rodzice,

Od 18 maja jest możliwe organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych nie tylko w formie zdalnej, ale także na terenie szkoły. Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. W tej sprawie kontaktowali się już z Państwem nauczyciele prowadzący w/w zajęcia w celu zdiagnozowania zapotrzebowania na nie.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, do której uczęszczają,

Poniżej znajduje się link do wytycznych i rekomendacji MEN dotyczących warunków i sposobu organizacji w/w zajęć.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Zanim zdecydujecie się Państwo na udział Waszych pociech w wybranych zajęciach, proszę się zapoznać z Procedurą organizacji opieki w czasie pandemii covid-19 oraz Zasadami organizacji tychże zajęć obowiązującymi w naszej szkole.

Ważnym dokumentem niezbędnym na pierwszych zajęciach jest Deklaracja uczestnictwa, którą można pobrać poniżej i dostarczyć do szkoły mailowo lub osobiście.

Drodzy Rodzice

Poniżej znajduje się link do wytycznych i rekomendacji MEN dotyczących warunków i sposobu organizacji zajęć rewalidacyjnych.

informuję, że sprawowanie opieki w oddziale przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr 2  w Brennej zostanie wznowione z dniem 18 maja 2020 r. – w zależności od Państwa realnego zapotrzebowania.

        W związku z powyższym prosimy Was o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19

na załączonym druku, który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynkę mailową: dyrektor@sp2brenna.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu najpóźniej do 15 maja 2020 r. do godziny 14.00.

        Odział przedszkolny będzie dostępny w normalnych godzinach funkcjonowania, ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, z którymi proszę się zapoznać (udostępnione na dole strony).

        Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

        Z uwagi na rosnącą w naszym województwie ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Działalność oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego z dnia 4 maja 2020 r. informujemy, że wstępnie oddziały przedszkolne działające przy naszej szkole zostaną otwarte od 18 maja, ale w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w regionie oraz koniecznością dostosowania placówki do wytycznych GIS i MZ data otwarcia może zostać przesunięta na późniejszy termin. O otwarciu decydować będzie także rzeczywiste zapotrzebowanie rodziców.

07 maja 2020 r.


Zestaw pytań i odpowiedzi znajdą Państwo na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi.

14 maja 2020 r.