WYDARZENIA

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się poniżej:

“Jak co roku nasi wolontariusze wraz z przedszkolakami przygotowali występ oraz świąteczne życzenia dla podopiecznych Górskiego Domu Seniora.”


9-go września uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w wydarzeniu sportowym pt. “Fair play”.
Dzieci poznały oraz utrwaliły sobie zasady sprawiedliwego współzawodnictwa w sporcie.
Podczas zajęć fizycznych z p. Bożeną odbyły się zawody sportowe, których głównym celem było nauczenie dzieci wartości jakim jest przestrzeganie reguł w trakcie zmagań sportowych, a także nauka radzenia sobie z porażką i zwycięstwem.
Było kolorowo, muzycznie oraz bardzo sportowo!

Archipelag Skarbów – program profilaktyczny, w którym nasi uczniowie brali udział 5 września 2022r.

1 września w trakcie Inauguracji Roku Szkolnego 2022/2023, dzieci rozpoczynające naukę na I etapie edukacyjnym, złożyły uroczyste ślubowanie oraz zostały pasowane przez p. Dyrektor – mgr Katarzynę Bobolę na ucznia klasy I. Dzieci otrzymały dyplomy oraz tytę – rogi obfitości z ramienia Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy 8 biorą udział w Programie Profilaktyki Uniwersalnej przygotowanym z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii SMAKI ŻYCIA czyli debata o dopalaczach.