W październiku jak co roku odbyła się coroczna akcja wolontariatu. Wolontariusze zbierają dary w formie słodyczy,
które są przekazywane podopiecznym Stowarzyszenia Można Inaczej w Ustroniu.
Dzięki dobrym sercom naszych darczyńców dzieci ze Stowarzyszenia otrzymują paczki świąteczne i urodzinowe.


W dniach 20-21.09.2021 r. nasza szkoła będzie brała udział w PROGRAMIE PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ ARCHIPELAG SKARBÓW

Program Archipelag Skarbów® porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących czasu dorastania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami.

W warstwie profilaktycznej bazuje na modelu zintegrowanym. Program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne – pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności.

Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne.

Program Archipelag Skarbów® w zakresie tematów związanych z seksualnością, płodnością, pojęciem rodziny odwołuje się do treści i założeń odpowiadających podstawie programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Podmiotem realizującym program jest fundacja YAQ projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego, licencjonowany partner Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, który jest właścicielem praw autorskich rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®.

Spotkania będą odbywały się w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich

 ( mała sala gimnastyczna)

SPOTKANIA DLA UCZNIÓW ODBĘDA SIĘ W DNIACH 20-21.09.2021 R. W GODZ. 9.50-13.30

SPOTKANIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ 20.09.2021 R. W GODZ. 14.45-15.45

SPOTKANIE DLA RODZICÓW 20.09.2021 R. W GODZIN. 17.00-18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. w formie spotkań z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

Oddział przedszkolny jest czynny od godz. 7.00, oficjalne zebranie z rodzicami odbędzie się o godz. 9.00.

Godz. 9.00:
Klasa 1 – sala nr 9
Klasa 2 – sala nr 8
Klasa 3 – sala nr 7

Godz. 10.00:
Klasa 4a – sala nr 20
Klasa 4b – sala nr 18
Klasa 5 – sala nr 23
Klasa 6 – sala nr 24
Klasa 7 – sala nr 22
Klasa 8a – sala nr 25
Klasa 8b – sala nr 21

Świetlica znajduje się w sali nr 2

Ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 prosimy o posiadanie maseczek ochronnych i dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.