Ogłoszenie

10 czerwca 2019 r. 

odbędą się w naszej szkole spotkania organizacyjne rodziców,

których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020: 

do klasy I  - zebranie w sali  nr 7  o godz. 1600

do oddziału przedszkolnego  - zebranie w świetlicy szkolnej  o godz. 1630.

 

Zapraszamy! 


Informacja.

Informujemy, że we wtorek 7 maja

odbędzie się  zebranie z rodzicami połączone z wywiadówką. 

Rozpoczęcie: 

klasy I - III o godz. 1600

klasy IV - VIII o godz. 1630.


Informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczono informację dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. 

Informacja.


 

 

Informacja dot. terminu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

8 kwietnia 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

i klasy I na rok szkolny 2019/2020 na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej.

W terminie od 09 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej na rok szkolny 2019/2012 składają pisemne OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA.

Oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając w odnośnik: oświadczenie.


Strona 1 z 3

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony