Informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczono informację dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. 

Informacja.


 

 

Informacja dot. terminu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

8 kwietnia 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

i klasy I na rok szkolny 2019/2020 na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej.

W terminie od 09 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej na rok szkolny 2019/2012 składają pisemne OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA.

Oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając w odnośnik: oświadczenie.


Zebranie rodziców.

Dyrekcja szkoły informuje, że zebranie z rodzicami

odbędzie się we wtorek 11 września o godz. 1630.


 

 

Oferta ubezpieczenia.

Prosimy o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków: 

oferta

pełna oferta. 


Strona 1 z 2

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony