2 listopada

Przypominamy, ze zgodnie z kalendarzem roku szkonego piątek 2 listopada br.  jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Dla dzieci, którym rodzice nie zapewnią opieki, czynna jest świetlica w godz. 700 - 1600


 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony