Dot. rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Uwaga!

Od 19 kwietnia do 25 kwietnia do godz. 1500 należy złożyć w sekretariacie szkoły w postaci pisemnego oświadczenia  potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

Druk oświadczenia do pobrania w załączniku


 

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony