Kalendarium

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Piknik szkolny

6 października 2018 r. (sobota)

3

Pasowanie pierwszoklasistów

3 września 2018 r.

4

Informacja do rodziców o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

6

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

7

Bal dla uczniów

 

8

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.

9

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

10

Egzamin ósmoklasisty 

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

11

Informacja do rodziców o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

 

12

Informacja do rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zajęć i zachowania

 

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r. (piątek)

14

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

15

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 2 listopada 2018r. (piątek)

 2 maja 2019r. (piątek)

15 - 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek - środa) - Egzamin Ósmoklasisty

 

 

 

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony