Informacja

Zgodnie z decyzją Zarządu ZNP

w dniu 8 kwietnia pracownicy szkoły przystępują do strajku.


 

Obecności w czasie rekolekcji.

Przypominamy, że rekolekcje  nie są dniami wolnymi od zajęć. 


Uczniowie powinni być:
1) w kościele na rekolekcjach (kontrola obecności przez panie katechetki, pastora, prowadzących)
                                    i/lub
2) w szkole na zajęciach świetlicowych lub w oddziale przedszkolnym (zapis obecności w dzienniku);
3) w domu - usprawiedliwienie lekarza, rodzica;
4) WSZYSTKIE INNE SYTUACJE TRAKTOWANE SĄ JAKO WAGARY.


Protest

 

uczniowie sa wazni

 


Informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczono informację dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. 

Informacja.


 

 

Informacja dot. terminu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

8 kwietnia 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

i klasy I na rok szkolny 2019/2020 na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej.

W terminie od 09 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej na rok szkolny 2019/2012 składają pisemne OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA.

Oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając w odnośnik: oświadczenie.


Klasa 3 w kampanii "Nie dla czadu"

W marcu uczniowie klas trzecich mieli okazję brać udział w ogólnopolskiej kampanii "Nie dla czadu". Celem akcji było uświadomienie, czym jest tlenek węgla i w jaki sposób można go wykryć. Przede wszystkim jednak, dzieci nauczyły się jak rozpoznać u kogoś zatrucie tą niebezpieczną substancją i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wezwać pomoc i jak przeprowadzić bezpieczną ewakuację zarówno w szkole jak i w domu. Wszystkie te wiadomości utrwalali na swoich kartach pracy. Jednak teoria to nie wszystko. Dla dzieci zorganizowane zostały również ćwiczenia praktyczne. Uczniowie musieli między innymi odegrać rolę wzywającego pomocy. Wszystko po to, żeby nauczyć się poprawnie reagować w sytuacji zagrożenia. Na koniec akcji ich wiedza została dokładnie sprawdzona przez strażaków, którzy specjalnie dla dzieci przygotowali wykład dotyczący budowy i działania wozu strażackiego. Uczniowie mogli obejrzeć wóz od środka, co sprawiło im wiele radości. Akcja została odebrana przez dzieci z wielkim entuzjazmem, ale co najważniejsze, kampania nauczyła ich, jak radzić sobie z zagrożeniem w postaci czadu.

Marta Myczka

  • IMG_8083
  • IMG_8084
  • IMG_8085
  • IMG_8086
  • IMG_8087
 


Strona 3 z 9

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony