Informacja

Informujemy,  że w dniu 9.04 pracownicy szkoły kontynuują akcję strajkową.


Informacja

Zgodnie z decyzją Zarządu ZNP

w dniu 8 kwietnia pracownicy szkoły przystępują do strajku.


 

Obecności w czasie rekolekcji.

Przypominamy, że rekolekcje  nie są dniami wolnymi od zajęć. 


Uczniowie powinni być:
1) w kościele na rekolekcjach (kontrola obecności przez panie katechetki, pastora, prowadzących)
                                    i/lub
2) w szkole na zajęciach świetlicowych lub w oddziale przedszkolnym (zapis obecności w dzienniku);
3) w domu - usprawiedliwienie lekarza, rodzica;
4) WSZYSTKIE INNE SYTUACJE TRAKTOWANE SĄ JAKO WAGARY.


Protest

 

uczniowie sa wazni

 


Informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczono informację dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. 

Informacja.


 

 

Informacja dot. terminu ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

8 kwietnia 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

i klasy I na rok szkolny 2019/2020 na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej.

W terminie od 09 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej na rok szkolny 2019/2012 składają pisemne OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA.

Oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając w odnośnik: oświadczenie.


Strona 3 z 9

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony