Opieka nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych sprawowana jest

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 16:30