Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym sprawowana jest
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 16:00