"Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz…
Ucz się, co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować !"

Stefan Żeromski

AKTUALNOŚCI - Aktualne informacje znajdują się w zakładce "INFORMACJE"

Fantastycznych, pełnych przygód,

bezpiecznych WAKACJI !

 Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.
 Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.
 
 
 

 


Szanowni,

przy pomocy śpiewu klasy piątej i szóstej,
chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych,
spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Aby były one obfite w ciepłe uczucia, radość i uważność.
Żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Niech nadchodzący 2022 rok będzie rokiem wzajemnej życzliwości
i owocnej współpracy dla całej naszej szkolnej społeczności.  ✨

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej

Z dumą ogłaszamy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. “GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. śląskiego.
Jego głównym celem jest przygotowanie młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

(23.04.2021 r.)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE

Szanowni Rodzice,

Od 18 maja jest możliwe organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych nie tylko w formie zdalnej, ale także na terenie szkoły. Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. W tej sprawie kontaktowali się już z Państwem nauczyciele prowadzący w/w zajęcia w celu zdiagnozowania zapotrzebowania na nie.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, do której uczęszczają,

Poniżej znajduje się link do wytycznych i rekomendacji MEN dotyczących warunków i sposobu organizacji w/w zajęć.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Zanim zdecydujecie się Państwo na udział Waszych pociech w wybranych zajęciach, proszę się zapoznać z Procedurą organizacji opieki w czasie pandemii covid-19 oraz Zasadami organizacji tychże zajęć obowiązującymi w naszej szkole.

(20.05.2020 r.)