"Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz…
Ucz się, co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować !"

Stefan Żeromski

AKTUALNOŚCI - Aktualne informacje znajdują się w zakładce "INFORMACJE". Wszystkie akcje szkolne umieszczone są w zakładce "WYDARZENIA".

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE

Szanowni Rodzice,

Od 18 maja jest możliwe organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych nie tylko w formie zdalnej, ale także na terenie szkoły. Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. W tej sprawie kontaktowali się już z Państwem nauczyciele prowadzący w/w zajęcia w celu zdiagnozowania zapotrzebowania na nie.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, do której uczęszczają,

Poniżej znajduje się link do wytycznych i rekomendacji MEN dotyczących warunków i sposobu organizacji w/w zajęć.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Zanim zdecydujecie się Państwo na udział Waszych pociech w wybranych zajęciach, proszę się zapoznać z Procedurą organizacji opieki w czasie pandemii covid-19 oraz Zasadami organizacji tychże zajęć obowiązującymi w naszej szkole.