"Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz…
Ucz się, co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować !"

Stefan Żeromski

AKTUALNOŚCI

(23.04.2021 r.)

(12.02.2021 r.)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

(26.08.2020 r.)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE

Szanowni Rodzice,

Od 18 maja jest możliwe organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych nie tylko w formie zdalnej, ale także na terenie szkoły. Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. W tej sprawie kontaktowali się już z Państwem nauczyciele prowadzący w/w zajęcia w celu zdiagnozowania zapotrzebowania na nie.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, do której uczęszczają,

Poniżej znajduje się link do wytycznych i rekomendacji MEN dotyczących warunków i sposobu organizacji w/w zajęć.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Zanim zdecydujecie się Państwo na udział Waszych pociech w wybranych zajęciach, proszę się zapoznać z Procedurą organizacji opieki w czasie pandemii covid-19 oraz Zasadami organizacji tychże zajęć obowiązującymi w naszej szkole.

(20.05.2020 r.)

Drodzy Rodzice

Szanowni Rodzice,

informuję, że sprawowanie opieki w oddziale przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr 2  w Brennej zostanie wznowione z dniem 18 maja 2020 r. – w zależności od Państwa realnego zapotrzebowania.

        W związku z powyższym prosimy Was o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19

na załączonym druku, który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynkę mailową: dyrektor@sp2brenna.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu najpóźniej do 15 maja 2020 r. do godziny 14.00.

        Odział przedszkolny będzie dostępny w normalnych godzinach funkcjonowania, ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, z którymi proszę się zapoznać (udostępnione na dole strony).

        Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

        Z uwagi na rosnącą w naszym województwie ilość zakażeń COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Zestaw pytań i odpowiedzi znajdą Państwo na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

(14.05.2020 r.)

Działalność oddziałów przedszkolnych

Drodzy Rodzice                                  

Zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego z dnia 4 maja 2020 r. informujemy, że wstępnie oddziały przedszkolne działające przy naszej szkole zostaną otwarte od 18 maja, ale w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w regionie oraz koniecznością dostosowania placówki do wytycznych GIS i MZ data otwarcia może zostać przesunięta na późniejszy termin.
O otwarciu decydować będzie także rzeczywiste zapotrzebowanie rodziców.

(07.05.2020 r.)

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy miłości – która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia – które pozwala przetrwać najgorsze, pracy – która pomaga żyć, uśmiechów bliskich i nieznajomych – które pozwalają lżej oddychać, i szczęścia – które niejednokrotnie ocala nam życie.

Wesołego Alleluja uczniom, ich rodzicom i sympatykom szkoły życzą

dyrektor wraz z pracownikami.

 

 (09.04.2020 r.)